Świat

z lotu ptaka

Budownictwo

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Jeżeli myślisz o usunięciu obiektu ze swojego terenu to zawsze musisz powiadomić o tym właściwy Urząd lub Starostwo Powiatowe. Mimo wszystko nie zawsze mamy obowiązek czekać na pozwolenie, zdarzają się momenty kiedy wystarczy złożenie zawiadomienia. W jakich sytuacjach obowiązkowe jest czekanie na pozwolenie, a w jakich sytuacjach możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i rozpocząć rozbiórkę? Jakie druki obowiązkowo posiadać i w jakim miejscu je zanieść?

Źródło: Recyling-Zamość – rozbiórki

Kiedy wystarczy zgłoszenie, że chcemy rozebrać budynek?

Jeśli budynek, który planujemy poddać rozbiórce nie był nigdy zamieszczony na liście zabytków i nie jest uwzględniony w ochronie konserwatora, jest niższy niż 8 m i umiejscowiony jest od granicy działki w odległości nie mniejszej niż 50 % jego wysokości, to nie jest konieczne posiadanie pozwolenia na wyburzenie. Wystarczające jest wtedy, aby do właściwego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego zanieść zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają także obiekty budowlane, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to na przykład tymczasowe hale przemysłowe. W takich momentach wystarczające jest złożenie odpowiedniego pisma i po miesiącu można zacząć roboty rozbiórkowe.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, albo takie, które chroni prawo albo konserwator. Dokładnie chodzi tutaj o rozbiórkę obiektów budowlanych, które uznane są za zabytek, mają więcej niż 8 m wysokości oraz tych, które umieszczone są w odległości mniejszej niż połowa wysokości obiektu. Dodatkowo obowiązek ten mają właściciele obiektów, których wyburzenie mogłoby mieć zły wpływ na stan wody lub generalnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są dodane na Listę Skarbów Dziedzictwa, leżą w parku kulturowym lub uznane są za pomnik historii – wtedy pozwolenie także jest potrzebne.

Warto również wiedzieć, że jeżeli chcemy poddać rozbiórce obiekt, a następnie w jego miejscu wybudować nowy to można za jednym zamachem dostarczyć druk o pozwolenie na rozbiórkę oraz o budowę budynku.

Co należy zanieść wraz z wnioskiem o rozbiórkę

Niesamowicie ważna informacja jest taka, że pozwolenie na rozbiórkę musisz uzyskać zanim rozpoczniesz rozbiórkę obiektu budowlanego. Urząd nie rozpatrzy wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją zacząłeś. Dokumenty można dostarczyć do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku jest możliwość złożenia go online.

Do pisma o pozwolenie na rozbiórkę obowiązkowo trzeba dodać zgodę właściciela obiektu, szkic umieszczenia obiektu budowlanego, omówienie zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Jeśli jest taka potrzeba to konieczny jest też plan rozbiórki budynku, a przy rozbiórce zabytków, obowiązkowo trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu tego obiektu ze spisu zabytków.

Jeżeli nie wiemy jak zabrać się za rozbiórkę to można wynająć do tego ekipę specjalistów. W Lublinie i Rzeszowie z pewnością znajdziesz sprawdzoną firmę, która będzie posiadała wszystkie potrzebne sprzęty do wyburzenia budynku.