Świat

z lotu ptaka

Przemysł

Co to jest honowanie ?

Honowanie to metoda, mającą na celu wygładzenie danej powierzchni. Stosuje się je w końcowej obróbce elementów wymagających wysokiej dokładności. W ten sposób wykańcza się najczęściej otwory o okrągłym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne produktów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować daje się również powierzchnie płaskie oraz niektóre uzębienia.

Zaletą gładzenia jest duża precyzyjność wymiarowa oraz nieduża chropowatość . Wygładzać dają się zarówno bardzo małe, jak i duże elementy.

Najmniejsza akceptowalna średnica to kilka milimetrów, a największa wynosi około 1m . Element może mieć długość od jednego centymetra do około 20 m . Należy pamiętać, że końcowy efekt gładzenia będzie zależny od:

• materiału z jakiego zostały wykonane pilniki ścierne,

• kąta przycięcia śladów,

• rodzaju cieczy chłodząco-smarującej,

• nacisku powierzchniowego.

Narzędziem, które wykorzystywane jest do honowania jest gładzik, a więc głowica , na której obwodzie znajdują się pilniki ścierne. Ścieranie odbywa się poprzez wykonywanie ruchów obrotowych oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród plusów honowania wylicza się głównie: dużą dokładność , która umożliwia dokładne spasowywanie się elementów, co znacznie ogranicza ich zużywanie się, jak również wyższą żywotność detali, co jest spowodowane niskim naciskiem na tworzywo.